Research

Har du brug for viden om finske forhold eller materiale, der kun er tilgængeligt på finsk?

Jeg laver research inden for det ønskede område og sammenfatter de væsentligste pointer enten i en rapport eller ved et personligt/telefonisk møde.

Honorar: oftest timetakst, men aftales fra gang til gang afhængigt af opgavens karakter, omfang og sværhedsgrad.